หน้าหลัก
Home
สมัครสมาชิกใหม่
Regist (Sign Up)
แสดงรายชื่อสมาชิก
Member Listing
เข้าใช้ เพิ่ม ลบแฟ้ม
Login + Upload
ดูโค๊ดโปรแกรมนี้
Source Code
คำถาม & คำตอบ
Question & Answer
กระดานข่าวลำปาง
Lampang Webboard

FAQs : Frequently Asked Questions
คำถามที่ถูกถามบ่อย
1. แนะนำบริการ ของเพื่อนร่วมอุดมการณ์ (Free Web Hosting)
2. ใครมีสิทธิ์ใช้บริการ บริการอะไร และใครมีสิทธิ์ถูกลบจากระบบ
3. เปลี่ยนระดับสิทธิ์ของผู้ใช้จาก Standard เป็นระดับสูงขึ้นอย่างไร
97. รายชื่อ folder ใน current directory
98. ผู้ดูแลที่ได้โปรแกรมนี้ไปใช้ จะลบผู้ใช้ในระบบตนได้อย่างไร
99. วิธีสร้างรหัส ของ admin เพื่อนำไปแก้ Code

1. แนะนำบริการ ของเพื่อนร่วมอุดมการณ์ (Free Web Hosting)
  1.1 แนะนำ free Web Hosting มืออาชีพ ที่ยังเปิดให้บริการอยู่
   1.1.1 http://www.thcity.com :: ของชาวพิษณุโลก บริการได้ดีมาก บริการ php 1.1.2 http://www.se-ed.net :: ของสำนักพิมพ์ se-ed บริการ e-mail แบบ pop3 และ free Web Hosting และ php และ ftp 1.1.3 http://www.geocities.com :: น่าเชื่อถือ แต่ช้าหน่อย เพราะอยู่ต่างประเทศ และต้องใช้ File Manager 1.1.4 http://www.7host.com :: สมัครง่ายไม่ต้องรอการยืนยัน และใช้ ASP ได้ (ติดต่อ MDB ได้) 1.1.5 http://www.1asphost.com :: สมัครง่ายไม่ต้องรอการยืนยัน และใช้ ASP ได้ (แปลกครับ ติดต่อ mdb ไม่ได้) 1.1.6 http://www.thai.net :: ปิดรับสมาชิกเมื่อ 26 มกราคม 2549
  1.2 เหตุที่เว็บนี้ หรือเว็บโฮสติ้งต่าง ๆ ต้องจำกัดบริการ
   1.2.1 ไม่สามารถรองรับ Data transfer หรือ Bandwidth ที่มีปริมาณสูงมาก เพราะรายรับไม่สูงตามปริมาณสมาชิก 1.2.2 ไม่สามารถให้ web space ได้มาก ถ้าอนุญาตให้ใช้พื้นที่มาก ๆ จำนวนสมาชิกก็จะต้องน้อยลง เพราะกำแพงเรื่องขนาด Harddisk ไม่สูง 1.2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้มีความเร็วไม่สูง เพราะไม่ใช่มืออาชีพ และไม่สามารถลงทุนให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนทุกเดือน 1.2.4 ทั้งหมดทำเป็นกรณีศึกษา ให้เยาวชนไทยศึกษา หรือภาคธุรกิจ นำไปพัฒนาจนเปิด free Web Hosting

2. ใครมีสิทธิ์ใช้บริการ บริการอะไร และใครมีสิทธิ์ถูกลบจากระบบ
  2.1 Server ตัวนี้ให้บริการ แก่ใครบ้าง และอย่างไร 2.1.1 ชาวลำปาง ที่เป็น นักเรียน นักศึกษา ภาคธุรกิจ นักวิชาการ ข้าราชการ และทุกคน ที่ต้องการพื้นที่พัฒนาเว็บในเชิงสร้างสรรค์ 2.1.2 บริการที่เพิ่มขึ้น มีให้กับผู้ที่ต้องการใช้บริการจริงจัง ด้วยการโทรมาคุย เช่น ชื่อที่สั้นขึ้นโดยไม่มีคำว่า home เช่น http://www.weblampang.com/burin02 2.1.3 บริการ php, asp, perl, ftp เปิดให้ชาวลำปาง มีสามารถอ้างอิงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรักการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ เพราะอาจทำให้ server ล่มได้โดยง่าย 2.1.4 ผู้ใช้บริการ จะต้อง backup ข้อมูลของตนเองไว้อย่างดีที่บ้าน และต้องไม่ส่งข้อมูลสำคัญเข้า server เพราะข้อมูลอาจหาย หรือถูก hack ไปได้ในอนาคต 2.2 Account ที่อาจถูกลบ 2.2.1 ไม่มีข้อมูล หรือข้อมูลไม่สมบูรณ์ เช่น ทำเว็บไม่เสร็จ และไม่เข้ามาพัฒนาต่อเป็นเวลานาน เป็นต้น 2.2.2 ห้ามขายยาลดความอ้วน หรือบริการใด ๆ แบบ work at home หรือชวนทำงานที่บ้าน 2.2.3 ห้ามเก็บภาพผิดกฏหมาย หรือล่อแหลม หรือ MP3 หรือ Hack software เป็นต้น 2.2.4 มีปริมาณการเข้าใช้บริการมากผิดปกติ 2.2.5 ตามที่ทีมงานเห็นสมควร
3. เปลี่ยนระดับสิทธิ์ของผู้ใช้จาก Standard เป็นระดับสูงขึ้นอย่างไร
โปรแกรมเตรียมระดับผู้ใช้ไว้ 4 ระดับ คือ Standard:0, Silver:1, Gold:2 หรือ Diamon:3
ผู้เขียนยังไม่เขียนโปรแกรมปรับปรุงส่วนนี้ให้สะดวก การเปลี่ยนสิทธิ์ต้องใช้ notepad หรือ vi เปิดแฟ้ม user.php มาแก้เลข 0 เป็นเลข 1 ถึง 3 ตามต้องการ สำหรับค่าสถานะคือเลขที่อยู่ข้างหน้าชื่อในแฟ้ม user.php นั่นเอง ส่วนสถานะจะมีผลต่อการให้พื้นที่สมาชิกโดยตรง และสามารถเพิ่มลดได้ผ่านตัวแปร $max_webspace
97. รายชื่อ folder ใน current directory
  เรียกใช้ ?action=folder_listing
  เช่น http://127.0.0.1/index.php?action=folder_listing
  - แสดงรายชื่อ Directory ถ้าไม่มีพบแฟ้ม user.php
  - เพิ่ม Option เพื่อแสดงรายชื่อแฟ้มใน Directory สำหรับ Web Server ที่ปิดการแสดงรายชื่อแฟ้ม
  - ถ้า Login เป็น Admin จะแสดงรายชื่อ Directory ได้

98. ผู้ดูแลที่ได้โปรแกรมนี้ไปใช้ จะลบผู้ใช้ในระบบตนได้อย่างไร
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลในการลบผู้ใช้ จึงมีบริการลบรหัสผู้ใช้ และแฟ้มทั้งหมดของผู้ใช้ ด้วยการกดปุ่มครั้งเดียว แต่ผู้ที่จะลบ จะต้องทราบรหัสผ่านของผู้ดูแล ซึ่งถูกเข้ารหัส และเก็บไว้ในตัวแปร $admin_password หากผู้ดูแลยังไม่มีรหัสนี้ให้ดูจากข้อ 99 จึงจะมีสิทธิ์ และลบผู้ใช้ที่ต้องการได้
=>
Admin Password :
User Name to Delete :

99. วิธีสร้างรหัส ของ admin เพื่อนำไปแก้ Code
ส่วนนี้ถูกใช้โดยผู้ดูแลระบบ ที่ต้องการนำรหัส ที่ถูกเข้ารหัสแล้วไปแทนที่ในตัวแปร $admin_password เพื่อใช้สำหรับลบสมาชิก ด้วยการรหัสผ่านใหม่ลงในช่องด้านล่าง แล้วกดปุ่ม admin_password จากนั้นก็นำรหัส 13 ตัวอักษร เช่น peKJaPFsM79Kw ไปแทนที่ในตัวแปร $admin_password ซึ่งอยู่ในแฟ้ม index.php
ในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน ก็สามารถกำหนดใหม่ แล้วนำรหัส 13 ตัวอักษรชุดใหม่ ไปแทนที่ในตัวแปร $admin_password อีกครั้ง ได้เลย .. ถ้ารหัสที่ท่านกรอกตรงกับรหัสเดิมก็จะแสดง phpinfo() เพื่อให้ทราบว่ารหัสนี้คือรหัสเดิม และบันทึกเข้า Session ทำให้ท่านมีสิทธิ ลบรหัสสมาชิก


โฮมเพจฟรี ด้วยระบบ File Manager รุ่น 2.5a (August 1,2549)
ทีมงานผู้พัฒนาโปรแกรม 0-1992-7223