หน้าหลัก
Home
สมัครสมาชิกใหม่
Regist (Sign Up)
แสดงรายชื่อสมาชิก
Member Listing
เข้าใช้ เพิ่ม ลบแฟ้ม
Login + Upload
ดูโค๊ดโปรแกรมนี้
Source Code
คำถาม & คำตอบ
Question & Answer
กระดานข่าวลำปาง
Lampang Webboard
ตัวอย่างเว็บที่จะได้รับ http://thaiall.ueuo.com/home/yourname
รหัสสุ่ม (Random Code) 1*
ให้เปลี่ยนคำว่า yourname เป็น ชื่อเว็บภาษาอังกฤษที่ท่านต้องการ
ข้อมูลทั้งหมดที่กรอกต้องเป็นจริง มิเช่นนั้นเว็บของท่านอาจถูกลบ
http://thaiall.ueuo.com/home/2*
รหัสผ่านที่ต้องการ (Password)3*
ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง (Password Again)4*
ชื่อ-สกุลภาษาไทย (Name Surname)5*
e-array (เช่น boy@thaiall.com)6
สถาบันการศึกษา(School Name)7
* คือ จำเป็นต้องกรอกข้อมูล

เข้าจัดการแฟ้ม (File Manager)
User Name : เช่น romeo
Password : เช่น thelover
<-- click to Login
ถ้าเข้า Login ได้สำเร็จ อย่ากดปุ่ม Back
เพราะสถานะการเข้าใช้จะหมดอายุ
เป้าหมายหลัก (รวมลิงค์เว็บนักเรียนในไทย)
ศึกษา พัฒนา และเผยแพร่โค้ด สำหรับเปิดบริการฟรีเว็บโฮสติ้ง ด้วย Script เพียงแฟ้มเดียว ทำให้ง่ายสำหรับนักเรียน ครู หรือข้าราชการ ที่จะนำไปเปิดบริการในสถาบัน หรือองค์กรของตนเอง
นโยบายที่กำหนดใน Default Script
1. ให้พื้นที่เพียง 1 MB สำหรับสมาชิก Standard
2. ไม่อนุญาต Server-Side Script เช่น Perl, PHP หรือ ASP
3. แฟ้มที่ upload เข้า Server ต้องไม่เกิน 200 KB
4. Free Web Hosting ของเราเป็นเพียงกรณีศึกษา
การคัดลอก Script หรือ Source Code ไปใช้
1. เครื่องของท่าน ต้องเป็น Web Server ถ้าไม่เป็น ก็ต้องติดตั้งเพิ่ม
2. เครื่องของท่านต้องบริการภาษา PHP
3. โปรแกรมนี้ไม่ใช้ MySQL แต่ใช้ Text File เก็บข้อมูล
4. ถ้าผมพบข้อผิดพลาดจะแก้ไข ให้ท่านกลับมาคัดลอกรุ่นใหม่
การใช้บริการ Free Web Hosting
1. เข้า thainame.net เพื่อใช้บริการ หรือเลือกเข้าชุมชน
2. เข้า weblampang.com เป็นตัวอย่างชุมชนย่อย .. ชุมชนหนึ่ง
3. เข้า thaiabc.net เป็นชุมชนย่อย ที่สมาชิกเป็นเจ้าของโดเมน แล้วสั่งชี้มา
4. คัดลอก Source Code ไปเปิดบริการใน Web Hosting ของตนเอง
รหัสผู้ใช้ปัจจุบัน : ยังไม่มี
โฮมเพจฟรี ด้วยระบบ File Manager รุ่น 2.5a (August 1,2549)
ทีมงานผู้พัฒนาโปรแกรม 0-1992-7223