โปรมนี้ถูกติดตั้ง โดยการสร้างห้อง wdataในห้องนี้เพื่อเก็บข้อมูล
สร้างแฟ้ม topic.htm ไว้เก็บข้อมูล
สร้างแฟ้ม number.txt ไว้เก็บเลขกระทู้ล่าสุด
โปรดรอประมาณ 5 วินาที
เพื่อเข้าสู่หน้าแรกของระบบ