รายการสินค้า
ชุดจานดาวเทียม (6)
Receiver (6)
LNBF (7)
ทดสอบ (0)
Free Blog in Thai
Blog of manager
Bloggang.com
BlogDD.com
ExTeen.com
BuddyWay.com
GotoKnow.org
Blogger.com
แนะนำเว็บไซต์
thaiabc.com
thaiall.com
thainame.net
perlphpasp.com
วิทยาลัยโยนก
cookkoo.com
bitser.com
BuildingMart.org
จังหวัดลำปาง
lovelampang.com
weblampang.com
lampang.net
lampang.go.th
เพจเดิมของ lovelampang
โรงพยาบาลศูนย์ฯ
:: ระบบหลังร้าน ::
:: อธิบายโปรแกรม ::

หน้าแรก : สมาชิก : สินค้าทั้งหมด : ระบบหลังร้าน : อธิบายโปรแกรม : ติดต่อ
BLOG : กระดานข่าว : สถานที่ท่องเที่ยว : สถานีวิทยุ :
:: คำอธิบายโปรแกรม (Source Description) ::
 1. ลักษณะของโปรแกรมรุ่น 1.3a
  - แก้ปัญหา การเปลี่ยน templage ใน config.inc.php
  - แก้ปัญหาเรื่อง isset เมื่อไม่กำหนดเช่น $_POST["action"] ในหลายโปรแกรม
  - แก้ปัญหา url ภาษาไทยที่ต้องใช้ urlencode ใน imenu.php และ _sam_config.ini.php
  - ปัญหา notice สำหรับการประกาศตัวแปร อาจแก้ใน php.ini ให้ display_errors = Off
 2. ลักษณะของโปรแกรมรุ่น 1.2
  - ทดสอบที่ http://www.thaiabc.com/ecom
  - โปรแกรมนี้มี 2 ความสามารถคือ Blog และ E-Commerce
  - โปรแกรมนี้ไม่ใช้ mysql คลาย .zip แล้วใช้ได้ทันที ไม่ต้องติดตั้ง
  - กำหนด template ไว้ในแฟ้ม config.ini.php เป็น sam ส่งผลถึงข้อมูลทั้งหมด
  - มีแฟ้มข้อมูล และภาพที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย _sam_ จำนวน 49 แฟ้ม
  - โปรแกรมในระบบนี้ทั้งหมดขึ้นต้นด้วยตัว i และนามสกุล .php จำนวน 20 แฟ้ม
  - ภาพสินค้า และรายละเอียดสินค้า มี 58 แฟ้ม
 3. ลักษณะของโปรแกรมรุ่น 1.1
  - ใช้งานจริงกับ http://www.lovelampang.com และเป็นเพียง Blog เท่านั้น
  - ใช้กับ template ชื่อ keh เช่น _keh_config.ini.php
 4. แฟ้มที่ขึ้นต้นด้วย i มีแฟ้มอะไรบ้าง
  - iadmin.php iblog.php icart.php icolumn3.php icontact.php idetail.php
  - ifooter.php ifootersub.php igroup.php iheader.php iheadersub.php
  - imanagefile.php imember.php imenu.php index.php iradio.php isendmail.php
  - isource.php itravel.php iwebboard.php
 5. สิ่งที่ สมาชิกได้รับ
  - สมัครแล้วใช้งานได้ทันที ไม่มี User Confirmation ผ่าน e-mail
  - ผลการสมัครสมาชิก ทำให้ลูกค้า ส่งคำสั่งซื้อ (Send Order) ไปให้ผู้จำหน่ายได้
  - ตรวจสอบ คำสั่งซื้อของตนเองได้
  - ถ้าเป็น admin แล้วเลือก Click สมาชิก จะแสดงข้อมูล ลูกค้า และคำสั่งซื้อ ทั้งหมด
  - ถ้าสมาชิก เลือก Click สมาชิก ก็จะแก้ไขข้อมูลตนเอง หรือดูข้อมูล คำสั่งซื้อ ของตนได้
 6. การเปลี่ยนรหัสผ่านของ admin มี 2 วิธี
  - ปกติสามารถใช้ p เป็นรหัสผ่านของ admin และถ้าใช้งานจริงท่านต้องเปลี่ยน .. นะครับ
  - วิธีแรก ลบแฟ้ม _sam_dmember.php เมื่อเข้า สมาชิก จะสร้างแฟ้ม และกรอกรหัสผ่านของ admin ใหม่
  - วิธีที่สอง ใช้ user admin และรหัสผ่านที่ต้องการ Sign On จะพบ รหัสผ่าน ที่ถูกเข้ารหัสแล้ว
  - นำ รหัสผ่าน ที่ถูกเข้ารหัสแล้ว สีแดง ไปใส่ในแฟ้ม _sam_dmember.php บรรทัดที่ 2 แทนของเดิม
 7. ตัวอย่างรหัสสมาชิกที่ท่านอาจทดสอบใช้
  - user: admin password: p
  - user: a@a.a password: aaa
  - user: b@b.b password: bbb
 8. ความไม่สมบูรณ์ของโปรแกรมนี้ .. ที่อาจพัฒนาในรุ่นต่อ ๆ ไป
  - พัฒนา template และโปรแกรมให้รองรับ template ได้หลาย ๆ แบบ
  - พัฒนาระบบ e-Commerce เป็นแบบ Multi Seller เพราะปัจจุบันรองรับผู้ขายได้คนเดียว
  - การสร้างเว็บเพจหน้าใหม่ เช่น ihotel.php igallery.php ยังต้องสร้างแบบ manual อยู่
  - ยังไม่มีระบบสถิติของตนเอง อยากให้ไปใช้ของคนอื่น
 9. Download ปรับปรุง : 2549-07-18
  - http://www.thaiabc.com/ecom/thaiabcecom13.zip (183 Files in 375 KB)
  - http://www.thaiabc.com/ecom/thaiabcecom12.zip (128 Files in 303 KB)
สอบถามรายละเอียด หรือสั่งซื้อสินค้า Tel.0-1992-7223
e-mail: webmaster@thaiabc.com
Today : 18 December 2017